Offerte aanvragen? Van Kesteren

Stap 1. Asbestinventarisatie

Het is verplicht om voor de aanvang met renovatie- en sloopwerkzaamheden van panden gebouwd of gerenoveerd voor 1994 een asbestinventarisatieonderzoek uit te laten voeren. Hiermee wordt in kaart gebracht waar en hoe asbesthoudende toepassingen aanwezig zijn.

Contact
De functie van het asbestinventarisatierapport

Voordat u met renovatie- en/of sloopwerkzaamheden aan een gebouw, constructie of installatie van voor bouwjaar 1994 begint, is het verplicht om eerst een asbestinventarisatieonderzoek te laten uitvoeren. Dit is belangrijk omdat het onderzoek in kaart brengt of, waar en hoe asbesthoudende toepassingen aanwezig zijn, die voor 1994 veelvuldig werden gebruikt. Dit onderzoek laten wij door een betrouwbare externe gecertificeerde partij verrichten, omdat niet één partij zowel het onderzoeksrapport mag opstellen als ook het asbest mag saneren.

Een asbestinventarisatierapport geeft duidelijkheid over de volgende aspecten:

  • of er asbest in en rondom het gebouw/constructie/installatie aanwezig is;
  • om welke soorten asbest het gaat, de meest voorkomende zijn: chrysotiel/wit asbest, amosiet/bruin asbest en crocidoliet/blauw;
  • op welke plaatsen de asbesthoudende toepassingen zich bevinden;
  • de conditie van het asbesthoudende materiaal.

 

Eisen aan het asbestinventarisatierapport

In het asbestinventarisatierapport moeten alle materialen en relevante bevindingen zijn vermeld. Het rapport wordt gecontroleerd op de kwaliteit, volledigheid, betrouwbaarheid en de actualiteit.

  • Kwaliteit: De inventarisatie en rapportage moeten beiden zijn uitgevoerd conform de richtlijn Procescertificaat Asbestinventarisatie. Dit staat vermeld in de rapportage. Ook is het wettelijke verplicht dat het inventarisatiebedrijf geregistreerd is bij Stichting Certificatie Asbest en beschikt over het procescertificaat asbestinventarisatie. Daarnaast moeten personen die asbestinventarisaties willen uitvoeren in het bezit zijn van het certificaat Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA). Deze gegevens vindt u terug op de website van Ascert/zoek-een-certificaat.
  • Volledigheid: De inventarisatie en rapportage moeten volledig beschrijven waar het asbest in het gebouw aanwezig is. Let op: indien wordt vermoed dat op niet-direct waarneembare plaatsen asbest aanwezig is, wordt een aanvullende inventarisatie uitgevoerd. Wanneer nodig wordt dit door middel van destructief onderzoek gedaan.
  • Betrouwbaarheid: De inventarisatie en de rapportage moeten betrekking hebben op het bouwwerk of op een gedeelte van het bouwwerk.
  • Actualiteit: Door aanpassingen (bijvoorbeeld een verbouwing), wijziging van gebruik en/of externe invloeden (bv. het weer of een brand) kan de actuele situatie van het gebouw, de constructie of de installatie afwijken van het rapport. De actuele situatie moet echter overeenkomen met de situatie in het rapport. Dus wanneer dit niet het geval is, is er een nieuwe (aanvullende) inventarisatie en rapportage nodig. Asbestinventarisatierapporten zijn geldig tot 3 jaar na de autorisatiedatum.

De aangetroffen bronnen van het asbestinventarisatierapport en de rapportage zelf worden vastgelegd in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Een asbestverwijdering mag pas in gang worden gezet op het moment dat er een asbestinventarisatierapport en acceptatie sloopmelding aanwezig is.  

Waar ontzorgen wij u allemaal mee?

Stap 1.

Asbestinventarisatie

Een asbestinventarisatieonderzoek om asbesthoudende toepassingen in kaart te brengen, is verplicht en wordt door een betrouwbare externe gecertificeerde partij verricht.

Lees meer
Stap 2.

Aanvraag sloopmelding

Als er een asbestinventarisatierapport aanwezig is, kan hiermee de aanvraag sloopmelding digitaal ingediend worden via het Omgevingsloket.

 

Lees meer
Stap 3.

Asbestsanering

AsbestCare is gecertificeerd en gespecialiseerd in het veilig en vakkundig verwijderen van asbest in alle bestaande risicoklassen, zowel binnen als buiten.

Lees meer
Stap 4.

Afvoer asbest

De afvoer/transport van het vrijgekomen asbesthoudende materiaal wordt in de meeste gevallen door onze zusteronderneming Van Kesteren uitgevoerd.

Lees meer
Stap 5.

Eindoplevering

Na de asbestsanering wordt door een extern geaccrediteerd laboratorium de eindoplevering uitgevoerd, door een visuele inspectie of luchtmeting.

 

Lees meer
Kwaliteit en veiligheid zijn voor ons erg belangrijk

Voor ons staan kwaliteit en veiligheid voor mens en milieu hoog in het vaandel. AsbestCare is niet alleen gecertificeerd voor Asbestverwijdering, maar ook ISO9001 en VCA**. We vinden het daarnaast belangrijk om projecten niet alleen volgens de regels, maar ook op een nette wijze uit te voeren.

Veilig

Veilig2

Veilig3

Advies nodig? Ik help u graag!
Wilbert Raaijmakers
0485 -745030 wilbert@asbestcarebv.nl

Neem contact op

Naam is verplicht
E-mailadres is verplicht