Offerte aanvragen? Van Kesteren

Certificaten

Certificaten

Certificatie is het bewijs dat wij voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid. Het reduceert de risico's en het leidt daarmee tot continue verbetering. Van Kesteren is uitgerust met diverse procescertificaten.

Met deze certificaten borgen wij dat onze werkzaamheden op de juiste manier worden uitgevoerd. Normec Certification is onze certificerende instelling. Zij controleren volgens de normen onze processen.

ImageImageImage

Procescertificaat Asbestverwijdering - AsbestCare

Ascert is een beheerstichting die een convenant met SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft afgesloten op basis waarvan zij certificatieschema voor het werkveld asbest opstelt en beheert. Het gaat hierbij om certificatie van het proces van asbestinventarisatie en –verwijdering:

      • Asbestinventarisatiebedrijven moeten wettelijk verplicht gecertificeerd zijn conform het Procescertificaat Asbestinventarisatie. De feitelijke inventarisatie moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest).

    • Asbestverwijderingsbedrijven moeten wettelijk verplicht gecertificeerd zijn conform het Procescertificaat Asbestverwijdering. De feitelijke verwijdering moet worden uitgevoerd door een Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV) onder toezicht van een Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA).

Klik hier om ons Procescertificaat Asbestverwijdering in te zien

VCA** - AsbestCare

Normec Certification is de certificerende instelling op het gebied van onder andere asbest en staat onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. VCA staat voor de af de afkorting: Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers en toetst bedrijven op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).

VCA** houdt zich, naast het uitvoerend niveau, ook bezig met beleid, structuur en planvorming ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu. Voor bedrijven met 35 of meer medewerkers (inclusief inleenkrachten) en organisaties met minder dan 35 medewerkers, maar die optreden als hoofdaannemer, geldt het VCA**-certificaat.

Klik hier om ons VCA**-certificaat in te zien.

ISO 9001 - AsbestCare

Normec Certification is de certificerende instelling op het gebied van asbest, slopen, recycling, milieu, veiligheid, sanering en bodemonderzoek die staat onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. ISO 9001 is de internationale norm voor een kwaliteitsmanagementsysteem, waarmee AsbestCare:

  • Aantoont dat zij in staat is consequent diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en wettelijke voorschriften.
  • Zorgt voor klanttevredenheid door effectieve toepassing van het systeem, onder meer door processen gericht op continue verbetering en het voorkomen van non-conformiteit.

Klik hier om ons ISO9001-certificaat in te zien.

Advies nodig? Ik help u graag!
Wilbert Raaijmakers
0485 -745030 wilbert@asbestcarebv.nl

Neem contact op

Naam is verplicht
E-mailadres is verplicht