Offerte aanvragen? Van Kesteren

Stap 5. Eindoplevering

Na de asbestsanering wordt door een extern geaccrediteerd laboratorium de eindoplevering uitgevoerd. In buitensituaties gebeurt dit middels een visuele inspectie. In binnen situaties vindt dit door middel van een luchtmeting plaats. Het vrijgaverapport wordt achteraf aan de opdrachtgever en bevoegd gezag verstrekt.

Contact
Zo ziet de eindcontrole eruit

Na de asbestsanering en de eindschoonmaak voert een extern geaccrediteerd laboratorium de eindoplevering uit. De eindcontrole toont aan dat het asbesthoudende materiaal correct is verwijderd.

In een buitensituatie gebeurt dit met een visuele inspectie. Hierbij vindt de controle 'op het oog' plaats.

In binnen-situatie vindt deze controle door middel van een luchtmeting plaats. Bij een luchtmeting worden luchtpompen in het containment geplaatst. Deze zullen (afhankelijk van de risicoklasse) gedurende 2 of 4 uur de luchtkwaliteit meten. De resultaten worden microscopisch geanalyseerd. Bij risicoklasse 2 metingen kan dit ter plaatse worden gedaan en is de uitslag direct beschikbaar. Bij risicoklasse 2A metingen zullen ook kleefmonsters genomen moeten worden en zijn de uitslagen de eerstvolgende werkdag beschikbaar.

Pas na een goedgekeurde eindcontrole mag de saneringslocatie weer door anderen betreden worden. De eindcontrole is voor u een garantie dat de sanering zorgvuldig is uitgevoerd. Dit hoeft niet te betekenen dat alle asbest is verwijderd. De eindcontrole ziet namelijk alleen toe op het gesaneerde gebied of gebouwdeel. De eindcontrole is belangrijk, want zonder deze is de sanering nog niet afgerond. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat pas hierna kan worden begonnen met andere werkzaamheden.

Het vrijgaverapport wordt achteraf aan de opdrachtgever en bevoegd zag verstrekt.

Waar ontzorgen wij u allemaal mee?

Stap 1.

Asbestinventarisatie

Een asbestinventarisatieonderzoek om asbesthoudende toepassingen in kaart te brengen, is verplicht en wordt door een betrouwbare externe gecertificeerde partij verricht.

 

Lees meer
Stap 2.

Aanvraag sloopmelding

Als er een asbestinventarisatierapport aanwezig is, kan hiermee de aanvraag sloopmelding digitaal ingediend worden via het Omgevingsloket.

 

 

Lees meer
Stap 3.

Asbestsanering

AsbestCare is gecertificeerd en gespecialiseerd in het veilig en vakkundig verwijderen van asbest in alle bestaande risicoklassen, zowel binnen als buiten.

 

Lees meer
Stap 4.

Afvoer asbest

De afvoer/transport van het vrijgekomen asbesthoudende materiaal wordt in de meeste gevallen door onze zusteronderneming Van Kesteren uitgevoerd.

 

Lees meer
Stap 5.

Eindoplevering

Na de asbestsanering wordt door een extern geaccrediteerd laboratorium de eindoplevering uitgevoerd, door een visuele inspectie of luchtmeting.

 

 

Lees meer
Kwaliteit en veiligheid zijn voor ons erg belangrijk

Voor ons staan kwaliteit en veiligheid voor mens en milieu hoog in het vaandel. AsbestCare is niet alleen gecertificeerd voor Asbestverwijdering, maar ook ISO9001 en VCA**. We vinden het daarnaast belangrijk om projecten niet alleen volgens de regels, maar ook op een nette wijze uit te voeren.

Advies nodig? Ik help u graag!
Wilbert Raaijmakers
0485 -745030 wilbert@asbestcarebv.nl

Neem contact op

Naam is verplicht
E-mailadres is verplicht