Offerte aanvragen? Van Kesteren

Stap 2. Aanvraag sloopmelding

Als er een asbestinventarisatierapport aanwezig is, kan hiermee de aanvraag sloopmelding digitaal ingediend worden via het Omgevingsloket. Het akkoord wordt verstrekt via de betreffende Gemeente of Omgevingsdienst.

Contact
Vraag de sloopmelding op tijd aan

Als er een asbestinventarisatierapport aanwezig is, kan hiermee de aanvraag sloopmelding digitaal worden ingediend via het Omgevingsloket. Het is voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal ten alle tijden verplicht om een sloopmelding te doen.

Volgens het bouwbesluit moet de melding minimaal 4 weken voor aanvang van de asbestsanerings-/sloopwerkzaamheden ingediend zijn. Het bevoegd gezag kan afwijken van deze termijn. Dit kan bijvoorbeeld in gevallen van een directe noodzaak tot sloop bij een calamiteit.

In bepaalde gevallen van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden mag deze termijn tot vijf werkdagen worden beperkt. Dit kan als de normale termijn zou leiden tot onnodige leegstand of ernstige belemmering van het gebruiksgenot. De termijn van 5 werkdagen is alleen mogelijk voor bedrijven en niet voor particulieren en geldt alleen voor mutatieonderhoudswerkzaamheden.

De indiener van de sloopmelding moet bij de melding een aantal gegevens doorgeven. Het gaat hierbij onder andere om de volgende gegevens:

  • de naam en het adres van de eigenaar van het te slopen bouwwerk;
  • een asbestinventarisatierapport.

Het akkoord wordt verstrekt via de betreffende Gemeente of Omgevingsdienst.

Waar ontzorgen wij u allemaal mee?

Stap 1.

Asbestinventarisatie

Een asbestinventarisatieonderzoek om asbesthoudende toepassingen in kaart te brengen, is verplicht en wordt door een betrouwbare externe gecertificeerde partij verricht.

Lees meer
Stap 2.

Aanvraag sloopmelding

Als er een asbestinventarisatierapport aanwezig is, kan hiermee de aanvraag sloopmelding digitaal ingediend worden via het Omgevingsloket.

 

Lees meer
Stap 3.

Asbestsanering

AsbestCare is gecertificeerd en gespecialiseerd in het veilig en vakkundig verwijderen van asbest in alle bestaande risicoklassen, zowel binnen als buiten

Lees meer
Stap 4.

Afvoer asbest

De afvoer/transport van het vrijgekomen asbesthoudende materiaal wordt in de meeste gevallen door onze zusteronderneming Van Kesteren uitgevoerd.

Lees meer
Stap 5.

Eindoplevering

Na de asbestsanering wordt door een extern geaccrediteerd laboratorium de eindoplevering uitgevoerd, door een visuele inspectie of luchtmeting.

 

Lees meer
Kwaliteit en veiligheid zijn voor ons erg belangrijk

Voor ons staan kwaliteit en veiligheid voor mens en milieu hoog in het vaandel. AsbestCare is niet alleen gecertificeerd voor Asbestverwijdering, maar ook ISO9001 en VCA**. We vinden het daarnaast belangrijk om projecten niet alleen volgens de regels, maar ook op een nette wijze uit te voeren.

Advies nodig? Ik help u graag!
Wilbert Raaijmakers
0485 -745030 wilbert@asbestcarebv.nl

Neem contact op

Naam is verplicht
E-mailadres is verplicht