Procescertificaat Asbestverwijdering AsbestCare

Ascert is een beheerstichting die een convenant met SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft afgesloten op basis waarvan zij certificatieschema voor het werkveld asbest opstelt en beheert. Het gaat hierbij om certificatie van het proces van asbestinventarisatie en –verwijdering:

• Asbestinventarisatiebedrijven moeten wettelijk verplicht gecertificeerd zijn conform het Procescertificaat Asbestinventarisatie. De feitelijke inventarisatie moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest).
• Asbestverwijderingsbedrijven moeten wettelijk verplicht gecertificeerd zijn conform het Procescertificaat Asbestverwijdering. De feitelijke verwijdering moet worden uitgevoerd door een Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV) onder toezicht van een Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA).

Meer informatie? Zie Over AsbestCare

Klik hier om ons Procescertificaat Asbestverwijdering in te zien.

 

Procescertificaat Asbestverwijdering AsbestCare

Ascert is een beheerstichting die een convenant met SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft afgesloten op basis waarvan zij certificatieschema voor het werkveld asbest opstelt en beheert. Het gaat hierbij om certificatie van het proces van asbestinventarisatie en –verwijdering:

• Asbestinventarisatiebedrijven moeten wettelijk verplicht gecertificeerd zijn conform het Procescertificaat Asbestinventarisatie. De feitelijke inventarisatie moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest).
• Asbestverwijderingsbedrijven moeten wettelijk verplicht gecertificeerd zijn conform het Procescertificaat Asbestverwijdering. De feitelijke verwijdering moet worden uitgevoerd door een Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV) onder toezicht van een Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA).

Meer informatie? Zie Over AsbestCare

Klik hier om ons Procescertificaat Asbestverwijdering in te zien.