Offerte aanvragen? Van Kesteren

Stap 4. Afvoer asbest

Als opdrachtgever moet je aan kunnen tonen dat de vrijgekomen asbesthoudende materialen conform de geldende wet- en regelgeving zijn verwijderd, afgevoerd en gestort.

Contact
Zo voeren wij asbest af

Het behoort tot de werkzaamheden van AsbestCare om het asbesthoudende afval af te voeren en uiteindelijk te laten storten. Ook hier gelden strenge voorschriften voor. Zo moet alle asbest luchtdicht en dubbel verpakt worden, voordat het buiten het saneringsgebied komt. De hoeveelheid die afgevoerd wordt, moet overeenkomen met de hoeveelheid die in het werkplan staat.

Kleine hoeveelheden asbesthoudend afval worden door AsbestCare zelf afgevoerd in de daarvoor bestemde afvalzakken middels een aanhangwagen.

Afvoer van grotere hoeveelheden asbest

Bij grotere hoeveelheden wordt het afvoeren/transporteren van het vrijgekomen asbesthoudende materiaal in de meeste gevallen door onze zusteronderneming Van Kesteren uitgevoerd. Het wagenpark van Van Kesteren bestaat uit diverse vrachtwagens en bedrijfswagens. In sommige gevallen worden pakketten in daarvoor bestemde afvalzakken met asbesthoudend afval op locatie gemaakt. Deze kunnen in de container worden geplaatst. Ook kunnen containers met daarvoor bestemde containerzakken op de werklocatie worden geplaatst. Na het afronden van de asbestsaneringswerkzaamheden worden deze weer opgehaald. 

De begeleidingsbrief met het vastgelegde gewicht wordt achteraf aan de opdrachtgever en bevoegd gezag verstrekt. 

Waar ontzorgen wij u allemaal mee?

Stap 1.

Asbestinventarisatie

Een asbestinventarisatieonderzoek om asbesthoudende toepassingen in kaart te brengen, is verplicht en wordt door een betrouwbare externe gecertificeerde partij verricht.

Lees meer
Stap 2.

Aanvraag sloopmelding

Als er een asbestinventarisatierapport aanwezig is, kan hiermee de aanvraag sloopmelding digitaal ingediend worden via het Omgevingsloket.

 

Lees meer
Stap 3.

Asbestsanering

AsbestCare is gecertificeerd en gespecialiseerd in het veilig en vakkundig verwijderen van asbest in alle bestaande risicoklassen, zowel binnen als buiten.

Lees meer
Stap 4.

Afvoer asbest

De afvoer/transport van het vrijgekomen asbesthoudende materiaal wordt in de meeste gevallen door onze zusteronderneming Van Kesteren uitgevoerd.

Lees meer
Stap 5.

Eindoplevering

Na de asbestsanering wordt door een extern geaccrediteerd laboratorium de eindoplevering uitgevoerd, door een visuele inspectie of luchtmeting.

 

Lees meer
Kwaliteit en veiligheid zijn voor ons erg belangrijk

Voor ons staan kwaliteit en veiligheid voor mens en milieu hoog in het vaandel. AsbestCare is niet alleen gecertificeerd voor Asbestverwijdering, maar ook ISO9001 en VCA**. We vinden het daarnaast belangrijk om projecten niet alleen volgens de regels, maar ook op een nette wijze uit te voeren.

Advies nodig? Ik help u graag!
Wilbert Raaijmakers
0485 -745030 wilbert@asbestcarebv.nl

Neem contact op

Naam is verplicht
E-mailadres is verplicht