Offerte aanvragen? Van Kesteren

Stap 3. Asbestsanering

AsbestCare is gecertificeerd en gespecialiseerd in het veilig en vakkundig verwijderen van asbest in alle bestaande risicoklassen. Asbestsaneringen kunnen plaatsvinden in buiten- en/of binnen-situaties (containment) in risicoklasse 1, 2 en 2A.

Contact
Asbest moet op een veilige manier worden verwijderd

Bij het verbouwen of slopen van oude gebouwen kunnen soms nog asbestvezels vrijkomen. Deze zijn schadelijk voor uw gezondheid. Het is dan ook belangrijk dat asbest op een veilige manier verwijderd wordt, het beste door een bedrijf dat hierin gespecialiseerd is. Wanneer het asbest op een verkeerde manier wordt verwijderd, is dit namelijk nog gevaarlijker dan wanneer het blijft zitten. Het verwijderen van asbest is daarom ook aan strikte regelgeving gebonden. Deze is verankerd in verschillende wetten en besluiten. Asbest verwijderen heeft verschillende voordelen. Zo worden gezondheidsrisico’s uitgesloten, stijgt de waarde van het gebouw of object en verbeteren we het milieu en onze leefomgeving.

Asbest laten saneren door AsbestCare

AsbestCare is gecertificeerd en gespecialiseerd in het veilig en vakkundig verwijderen van asbest in alle bestaande risicoklassen, namelijk 1, 2 en 2A. Door middel van het asbestinventarisatieonderzoek wordt per asbesthoudende toepassing vastgesteld in welke risicoklasse de verwijdering van het asbest valt. Bij verwijdering van asbest uit de bodem gelden aparte voorwaarden. Of het asbest in een binnen- of buitenruimte wordt verwijderd, maakt bovendien een groot verschil in de techniek die wordt gebruikt. Wij kunnen beide.

De openlucht-techniek:

De naam zegt het feitelijk al: het gaat om het verwijderen van asbesthoudende toepassingen die zich buiten in de open lucht bevinden, zoals: dak-, spouw- en kozijnbekleding, gevelbeplating en asbest golfplaten. 

De containment-techniek:

Bij verwijdering van asbest in een binnenruimte is het wettelijk verplicht om het gebied tijdelijk af te sluiten. Door middel van een asbest containment wordt de ruimte waarin het asbest zich bevindt, volledig afgeschermd. Met andere woorden: er wordt een ‘ruimte in een ruimte’ gecreëerd. Het containment wordt luchtdicht gemaakt, aangesloten op onderdrukapparatuur die een kunstmatige luchtdruk realiseert, zodat vrijgekomen asbestvezels tijdens de sanering niet verder verspreiden.

De verschillende risicoklassen

Risicoklasse 1 (RK1) = laag risico

Bij asbest in klasse 1 zijn de volgende zaken van toepassing:

 • De concentratie asbest die vrijkomt tijdens het saneren komt niet uit boven de grenswaarde van <0,01vezels/cm3 (10.000 vezels/m3).
 • Het is verplicht om tijdens de werkzaamheden beschermende kleding te dragen, geschikt voor het werken met asbest. Geschikte kleding is bijvoorbeeld een speciale wegwerpoverall en afwasbaar schoeisel of veiligheidslaarzen.
 • Tijdens de werkzaamheden dient bij voorkeur een halfgelaatsmasker P3 te worden gedragen.
 • Het aanmelden van het werk bij de Arbeidsinspectie, Gemeente en Certificerende Instelling is verplicht, dit gebeurt via het LAVS (Landelijk Asbestvolgsysteem).
 • Asbestafval moet conform de bestaande regelgeving worden verwerkt.

Indeling in risicoklasse 1 vindt plaats bij hechtgebonden asbesthoudende materialen, die niet aangetast of verweerd zijn, die omsloten en afgeschermd zijn en waarbij het mogelijk is om het asbest zonder verspanende bewerkingen en/of breuk te verwijderen/

Voorbeelden van toepassingen in klasse 1 zijn: Pakking in cv-installatie, warmhoudplaat, bloembak

Risicoklasse 2 (RK2) = gemiddeld risico

Uitsluitend gecertificeerde asbestsaneringsbedrijven zijn bevoegd om dit te saneren.

Bij asbest in klasse 2 zijn de volgende zaken van toepassing:

 • Het bedrijf beschikt over een procescertificaat asbestverwijdering.
 • Het werk is aangemeld bij Arbeidsinspectie, Gemeente/Omgevingsdienst en Certificerende instelling, dit gebeurt via het LAVS (Landelijk Asbestvolgsysteem).
 • Tenminste 1 DTA (Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering) is aanwezig op locatie tijdens het verwijderen.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen, decontaminatie-unit en afzettingen zijn aanwezig en worden gebruikt.
 • Na sanering volgt een vrijgave door een onafhankelijk RVA geaccrediteerd laboratorium.

Risicoklasse 2A (RK2A) = hoog risico

Uitsluitend gecertificeerde asbestsaneringsbedrijven zijn bevoegd om dit te saneren.

Het werk wordt uitgevoerd waarbij de volgende zaken van toepassing zijn:

 • Het bedrijf beschikt over een procescertificaat asbestverwijdering.
 • Het werk is aangemeld bij Arbeidsinspectie, Gemeente/Omgevingsdienst en Certificerende instelling, dit gebeurt via het LAVS (Landelijk Asbestvolgsysteem).
 • Tenminste 1 DTA (Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering) is aanwezig op locatie tijdens het verwijderen.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen, decontaminatie-unit en afzetmaterialen zijn aanwezig en worden gebruikt.
 • Na sanering volgt een vrijgave door een onafhankelijk RVA geaccrediteerd laboratorium.
 • Tijdens de controle voor deze vrijgave is het verplicht om omliggende ruimten ook te beoordelen en te meten.

Indeling in risicoklasse 2A zal plaatsvinden bij hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen. Voorbeelden van toepassingen in klasse 2A zijn: asbestkoord, spuitasbest en niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen.

Animatie: Asbest Verwijderen

Hoe je asbest veilig inventariseert en verwijderd, wordt in deze video van Arboportaal uitgelegd:

 

Waar ontzorgen wij u allemaal mee?

Stap 1.

Asbestinventarisatie

Een asbestinventarisatieonderzoek om asbesthoudende toepassingen in kaart te brengen, is verplicht en wordt door een betrouwbare externe gecertificeerde partij verricht.

Lees meer
Stap 2.

Aanvraag sloopmelding

Als er een asbestinventarisatierapport aanwezig is, kan hiermee de aanvraag sloopmelding digitaal ingediend worden via het Omgevingsloket.

 

Lees meer
Stap 3.

Asbestsanering

AsbestCare is gecertificeerd en gespecialiseerd in het veilig en vakkundig verwijderen van asbest in alle bestaande risicoklassen, zowel binnen als buiten.

Lees meer
Stap 4.

Afvoer asbest

De afvoer/transport van het vrijgekomen asbesthoudende materiaal wordt in de meeste gevallen door onze zusteronderneming Van Kesteren uitgevoerd.

Lees meer
Stap 5.

Eindoplevering

Na de asbestsanering wordt door een extern geaccrediteerd laboratorium de eindoplevering uitgevoerd, door een visuele inspectie of luchtmeting.

 

Lees meer
Kwaliteit en veiligheid zijn voor ons erg belangrijk

Voor ons staan kwaliteit en veiligheid voor mens en milieu hoog in het vaandel. AsbestCare is niet alleen gecertificeerd voor Asbestverwijdering, maar ook ISO9001 en VCA**. We vinden het daarnaast belangrijk om projecten niet alleen volgens de regels, maar ook op een nette wijze uit te voeren.

Advies nodig? Ik help u graag!
Wilbert Raaijmakers
0485 -745030 wilbert@asbestcarebv.nl

Neem contact op